Polityka prywatności

Poufność danych i ochrona prywatności użytkowników serwisu dostępnego pod adresem www.pro-zysk.pl (dalej jako "Serwis") stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, ustanowiliśmy politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa, w szczególności ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 -j.t. ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do ustawy.

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Podczas Twojej wizyty na naszym Serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty przez usługę Google Analytics. Dane zbierane są w postaci zagregowanej, a sposób ich zbierania jest od nas niezależny. Dane te przechowywane są na serwerach Google. Więcej informacji o Google Analytics możesz znaleźć tutaj.

Korzystając z Serwisu pozostajesz anonimowy(a) tak długo, aż sam(a) zdecydujesz inaczej. Twoje dane są zbierane gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem Serwisu, telefonu czatu lub poczty e-mail. W takiej sytuacji prosimy Cię o podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu . Jeżeli chcesz korzystać z usług związanych z udziałem w programie inwestycyjnym Pro-Zysk oferowanych za pośrednictwem Serwisu, prosimy Cię o wypełnienie formularza zgłoszenia, w którym zbieramy następujące Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu, numer dowodu osobistego, podmiot wydający dowód osobisty, numer rachunku bankowego (w ING Banku Śląskim), numer telefonu komórkowego, adres e-mail, adres korespondencyjny jeżeli jest inny od adresu zamieszkania. W przypadku logowania się do Serwisu, prosimy Cię o podanie loginu i numeru PESEL. W przypadku gdy rekomendujesz nowego uczestnika do korzystania z usług związanych z udziałem w programie inwestycyjnym Pro-Zysk oferowanych za pośrednictwem Serwisu, prosimy Cię o podanie Twoich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, telefon, miasto oraz danych osobowych rekomendowanego uczestnika, w zakresie: imię, nazwisko, telefon, miasto. Gdy zapisujesz się na Newsletter, udostępniasz nam swój adres e-mail.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom trzecim tylko w sytuacji gdy dysponujemy Twoją uprzednią zgodą lub gdy udostępnienie danych jest prawnie dozwolone.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ("GIODO"), Twoje dane mogą zostać udostępnione kontrolerom GIODO zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego Serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w celach kontaktu, udzielania dodatkowych informacji o oferowanych usługach, świadczenia usług związanych z udziałem w programie inwestycyjnym Pro-Zysk, zarządzania tymi usługami, finansowych oraz archiwalno – statystycznych.

Kontaktując się z nami, możesz wyrazić zgody (i) na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych podmiotów współpracujących z nami, (ii) na przetwarzanie danych osobowych dla celów prowadzonych przez nas działań marketingowych, (iii) na przesyłanie zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) na udostępniony adres poczty elektronicznej lub numer telefonu przez nas lub podmioty współpracujące informacji handlowej, (iv) na kontaktowanie się przez telefon dla celów marketingu bezpośredniego.

Jeżeli wyraziłeś(aś) zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, wykorzystamy Twoje dane w celu przekazania Ci takich informacji, w szczególności informowania o planowanych lub aktualnych promocjach na usługi oraz akcjach marketingowych przeprowadzanych przez administratora danych lub podmioty współpracujące (lista tutaj).

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowania użytkowników w Serwisie, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości Serwisu.

W każdym przypadku podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z niektórych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest konieczność realizacji umowy, której jesteś stroną (np. korzystanie z konta w Serwisie) lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda. Pamiętaj jednak, że taka zgoda zawsze może być przez Ciebie cofnięta.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 -j.t. ze zm.) przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Zrealizowanie tych uprawnień oraz aktualizacja danych osobowych jest możliwa za pośrednictwem formularza kontaktowego.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Kontaktować będziemy się z Tobą telefonicznie i/lub e-mailowo. Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą e-mailową nasz Newsletter.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Jak przetwarzamy dane osoby poleconej?

Jeżeli udostępniłeś(aś) nam dane osoby poleconej (nie będącej użytkownikiem Serwisu), będziemy przetwarzać je w celu zaoferowania tej osobie usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Osobom, których dane osobowe uzyskaliśmy za Twoim pośrednictwem przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania ich danych ze względu na szczególną sytuację, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązań technologiczno-informatycznych poprzez opublikowanie nowego brzmienia polityki prywatności.

Kontakt

Administratorem Twoich danych osobowych i danych osobowych poleconych przez Ciebie osób jest P. U. H. ”NOBILES 2” spółka cywilna Adam Zawisza, Anna Gorzawska, Grzegorz Czebotar z siedzibą w Tychach, 43 – 100 Tychy przy ul. Fabrycznej 12.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego.