Darowizna

Aby podnieść górną granicę alokacji zachęcamy do kontaktu z infolinią: 32 661 45 55*.

Poniżej zamieszczone są informacje o darowiznach na rzecz KS „Soły” Oświęcim. Darowizny można przekazywać za pomocą przelewów bankowych zatytułowanych według wzoru podanego poniżej.

Klub Sportowy „Soła” Oświęcim
32-600 Oświęcim
ul. Przeczna 2a

Nr rachunku bankowego:
(ING Bank Śląski)
02 1050 1722 1000 0090 3005 5827


Tytuły przelewów prosimy zapisywać wg wzoru:

Darowizna, swoje imię i nazwisko, swój numer PESEL
Przykład: Darowizna, Jan Kowalski, pesel: 1234567890