Złóż ofertę cesji zwrotnej – nowa funkcjonalnośćNa kontach użytkowników wprowadziliśmy nową funkcjonalność: możliwość złożenia oferty zawarcia umowy zwrotnego przeniesienia praw majątkowych. Inwestorzy mogą z niej korzystać od 24 października 2016.

W ręce inwestorów oddajemy kolejne narzędzie do zarządzania inwestycjami. Chodzi o przycisk „Złóż ofertę zawarcia umowy zwrotnego przeniesienia praw majątkowych”. Użytkownik platformy Pro-Zysk sam decyduje, kiedy zgłasza chęć złożenia oferty odsprzedania niespłacanej pożyczki.

Jak to działa?

Złożenie oferty zawarcia umowy zwrotnego przeniesienia praw majątkowych jest możliwe dla niektórych pożyczek. Status (przycisk) „Złóż ofertę…” pojawi się przy pożyczkach, których zwłoka w spłacie przekroczyła okres dwóch kolejnych rat pożyczki w pełnej wysokości, najwcześniej w dniu roboczym poprzedzającym termin płatności kolejnej (trzeciej) raty pożyczki.

Skąd mam wiedzieć, o które pożyczki chodzi?

Dążymy do tego, aby proces zgłaszania ofert był maksymalnie uproszczony. Gdy system odnotuje ofertę nadającą się do odsprzedania, przy konkretnej pożyczce pojawi się ikona „Złóż ofertę…”.Złóż ofertę zwrotnego przeniesienia praw majątkowych 

Jaką kwotę otrzymam?

Oferta zawiera szczegółowe informacje o kwocie wierzytelności. Skłądają się na nią:

  •     Pozostały do spłaty niespłacony kapitał pożyczki oraz
  •     wymagane i niezpałacone odsetki kapitałowe.

Ich suma to cena oferty zwrotnego przeniesienia praw majątkowych, czyli kwota którą Uczestnik otrzyma.

 

Kiedy otrzymam pieniądze?

Firma dokona przelewu na rachunek bankowy inwestora w terminie 2 dni roboczych, licząc od momentu zaakceptowania oferty.

Co dalej z tą pożyczką?

Odsprzedana pożyczka zostanie automatycznie przeniesiona do zakładki Pożyczki Zakończone. W dowolnym momencie inwestor ma możliwość wydrukowania umowy zwrotnego przeniesienia praw majątkowych.