Od nowych środków – promocja dla inwestorów„Pro-Zysk” po raz kolejny przygotował dla Uczestników atrakcyjną promocję. W promocji „Od nowych środków” Uczestnicy mają możliwość zwiększenia alokacji kapitału, korzystając z atrakcyjnych warunków.

Zasady promocji

1. Zgłoszenie mailowe:

  • zawiera informację o chęci skorzystania z Promocji
  • dodatkowo Uczestnik może również wskazać kwotę, do której chce zwiększyć Kwotę alokacji kapitału, bez konieczności dokonania dodatkowej Darowizny.
  • W okresie obowiązywania Promocji do podanej kwoty Uczestnik będzie otrzymywać od Organizatora oferty zakupu Pożyczek bez konieczności dokonania dodatkowej Darowizny.
  • Organizator w momencie otrzymania zgłoszenia, dokonuje sprawdzenia aktualnej wartości zakupionych Pożyczek

2. Zakup ofert:

  • Do 31 lipca 2016 roku Uczestnik dokonuje zakupu wybranych pożyczek z ofert przedstawionych przez Organizatora

3. Przeliczanie:

  • Wartość zakupionych pożyczek jest sprawdzana przez Organizatora na koniec dnia 31 lipca 2016 roku.
  • System wylicza wartość nowej alokacji, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością zakupionych Pożyczek ustaloną na moment zakończenia Promocji, a wartością zakupionych Pożyczek w momencie dokonania zgłoszenia udziału w Promocji
  • W/w wartość jest powiększana o 10%

4. Inwestycje:

  • Nowa kwota alokacji kapitału obowiązuje na promocyjnych warunkach (tj. bez darowizny) w okresie 1 sierpnia 2016 roku do 31 lipca 2017 roku.


Jak działa promocja – przykład
3 czerwca Uczestnik wysyła zgłoszenie na adres p.kycia@pro-zysk.pl, w której zgłasza chęć uczestniczenia w promocji. Wartość zakupionych przez niego pożyczek wynosiła w tym dniu 70.000 zł. Do 31 lipca Uczestnik kupuje wybrane przez siebie pożyczki. Tego samego dnia Organizator sprawdza wartość zakupionych pożyczek – wynosi ona 98.000 zł - i następnie wylicza różnicę pomiędzy stanem początkowych (tj. 3 czerwca), a końcowym (tj. 31 lipca) oraz powiększa ją o 10%. Otrzymana wartość stanowi kwotę alokacji kapitału na okres od 1 sierpnia 2016 do 31 lipca 2017, od której Uczestnik nie dokonuje darowizny. W tym przykładzie jest to 30.800 zł.

Promocja „Od nowych środków” obowiązuje w dniach 1 czerwca 2016 do 31 lipca 2016. Jest kierowana do Uczestników, którzy dołączyli do Pro-Zysku przed 1 czerwca i nie korzystali z Wiosennej Promocji. Sprawdź szczegóły w Regulaminie promocji.