Średni przychód inwestorówśredni przychód

Średni przychód inwestorów za okres 01.01.2015-31.12.2015 r. wyniósł 25,92%.

Czym jest podawany przychód? Średni przychód Uczestników platformy liczony jest jako stosunek średniej miesięcznej wartości kapitału zakupionych przez nich pożyczek w okresie 12 miesięcy, tj. od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., w relacji do sumy udzielonych im w tym czasie rabatów oraz spłaconych na ich rzecz odsetek, stanowiących czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym.

Indywidualny inwestor
Jak policzyć średni przychód za 2015 rok dla indywidualnego inwestora? Korzystając ze zgromadzonych w aplikacji Pro-Zysk informacji (zakładka „Historia konta”), każdy Uczestnik może dla siebie wyliczyć średni przychód z inwestycji.

Jeśli jeszcze nie korzystasz z naszej platformy inwestycyjnej i chcesz zarabiać na pożyczkach, zadzwoń pod numer 801 88 99 02 (koszt połączenia zgodnie ze stawką operatora) lub prześlij dane przez formularz kontaktowy.

*Średni przychód Uczestników systemu sprzedaży pożyczek liczony jest jako stosunek średniej miesięcznej wartości kapitału zakupionych pożyczek przez Uczestników systemu w okresie 12 miesięcy, tj. od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., w relacji do sumy udzielonych im w tym czasie rabatów oraz spłaconych na ich rzecz odsetek, stanowiących czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym.

Zobacz także:
Program Polecaj