Średni przychód inwestorów w 2014Obliczyliśmy, że aktywni inwestorzy Pro-Zysku w 2014 roku osiągnęli średni przychód w wysokości 22,22%.

 

W jaki sposób można policzyć średni przychód dla siebie?


Średni przychód Uczestników platformy liczony jest jako stosunek średniej miesięcznej wartości kapitału zakupionych przez nich pożyczek w okresie 12 miesięcy, tj. od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., w relacji do sumy udzielonych im w tym czasie rabatów oraz spłaconych na ich rzecz odsetek, stanowiących czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym. Korzystając ze zgromadzonych w aplikacji Pro-Zysk informacji (zakładka „Historia konta”), każdy Uczestnik może dla siebie wyliczyć średni przychód z inwestycji.

 

Na przestrzeni kilku najbliższych miesięcy na stronie www planujemy także stworzyć sekcję z ilustrowanymi instrukcjami do aplikacji Pro-Zysk. Pomogą one Uczestnikom szybciej i łatwiej odnajdywać informacje gromadzone w systemie. Jeśli chcesz, aby powstał manual opisujący interesujące Cię zagadnienie, prześlij nam maila na adres kontakt@pro-zysk.pl.

 

Jeśli jeszcze nie korzystasz z naszej platformy inwestycyjnej i chcesz zarabiać na pożyczkach, zadzwoń pod numer 801 88 99 02* lub prześlij dane przez formularz kontaktowy.

 

Zobacz także:
• Więcej informacji o zysku inwestorów w 2014 roku
Rozliczenie podatku od zysku