Przypominamy o obowiązku rozliczenia podatkówW związku z początkiem nowego roku przypominamy Uczestnikom Pro-Zysku o rozliczeniu podatków od uzyskanych dochodów za ubiegły rok. Rozliczenia podatku od osiągniętego zysku osoby fizyczne dokonują w zeznaniu rocznym PIT do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku, w którym osiągnęły zysk.

 

W naszej ocenie rozliczenie podatku powinno wyglądać w sposób następujący:
• Uzyskiwane w ramach systemu Pro-Zysk dochody należy kwalifikować do źródeł przychodów z praw majątkowych. Tym samym rozliczenie takich dochodów powinno być rozliczane za dany rok do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym na formularzu PIT-38, poz. 36 (każdy Uczestnik musi złożyć odrębny formularz, nie można rozliczyć się z małżonkiem na jednym formularzu);
• podsumowanie uzyskanych dochodów Uczestnicy znajdą w aplikacji Pro-Zysk w zakładce „Pożyczki”->”Zyski miesięczne”->”Suma zysków w roku 2014”;
• od sumy zysków za rok 2014 obliczamy 19% podatku (suma * 19% = kwota, którą należy wpisać w formularzu PIT oraz wpłacić do Urzędu Skarbowego); kwotę należy zaokrąglić w górę lub w dół do pełnej złotówki.

 

Prosimy o indywidualne podejście do kwestii rozliczenia podatkowego poprzez uzyskanie informacji we własnym zakresie od właściwego (wg. miejsca zamieszkania) Urzędu Skarbowego. W przypadku dalszych wątpliwości prosimy wystąpić do właściwej Izby Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej.

 

Przypominamy

Oprócz rozliczenia sumy dochodów raz w roku, dodatkowo od każdej umowy przeniesienia prawa majątkowego należy odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości zakupionej pożyczki.
W tym celu należy wypełnić deklarację PCC–3 i zapłacić podatek w terminie 14 dni we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym. Deklaracje można złożyć osobiście lub online, korzystając z systemu e-Deklaracja. Szczegóły dotyczące wysyłania deklaracji elektronicznej można znaleźć w zakładce „Pomoc” w aplikacji Pro-Zysk.